AVÍS LEGAL

Les dades identificatives(*) del responsable del web www.aurosabanyoles.com, són les que figuren a continuació:

AUROSA BANYOLES

Camí de la Creu d’en Trull, s/n – Polígon de la Farga 17820 Banyoles NIF A-17096629 aurosa@aurosabanyoles.com

(*) En compliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la protecció de dades de caràcter personal, t’informem que les teves dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas. AUROSA podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web, o en la seva configuració o presentació.

AUROSA realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, entenedora i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si s’escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, no podem garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzada.

Pel que fa als drets d’autor, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat d’AUROSA. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit d’AUROSA.

Respecte als drets de propietat intel•lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.aurosabanyoles.com són de titularitat exclusiva d’AUROSA i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia cookies per poder disposar del servei de Google Analytics prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware. Google Analytics utilitza cookies, arxius de text situats en el teu ordinador, per ajudar el web a analitzar l’ús que en fan els seus usuaris. La informació que genera la cookie sobre l’ús del web (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del teu ús del web, recopilant informes de l’activitat i prestant altres serveis relacionats amb l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Cal tenir en compte que Google no associarà la teva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google.

Pots rebutjar el tractament de les dades o de la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del teu navegador; no obstant això, has de saber que, si ho fas, pot ser que no puguis usar la plena funcionalitat d’aquest web. En utilitzar aquest web permets el tractament d’informació teva per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals i en la seva normativa de desenvolupament, hauran d’exercitar-se dirigint un escrit i el seu DNI a AUROSA mitjançant correu postal indicant ‘Protecció de Dades’ (Direcció fiscal) o bé per correu electrònic a aurosa@aurosabanyoles.com.